Kv. Småbildskameran, Bandhagen

Svenska Hus och MVB bygger nya hyresrätter i Bandhagen, söder om Stockholm.

Kv. Småbildskameran är ett exploateringsområde beläget strax söder om Stockholm. Efterfrågan på nya hyresrätter i området är hög och för cirka ett år sedan fick fastighetsutvecklaren Svenska Hus, som redan äger ett flertal bostadshus i anslutning till området, grönt ljus för att bygga ytterligare hyreslägenheter. Projektet sker i samverkan mellan MVB och Svenska Hus.

Huset får 171 hyresrätter som fördelas på sex trapphus om sex till tio våningar. Visionen för den nya fastigheten är att tillsammans med kommande bebyggelse i kvarteret, bilda en urban och modern karaktär i den befintliga stadsbilden.

Projektet påbörjades under 2021 och de första hyresgästerna flyttade in våren 2023.