Kv Vildvinet, Helsingborg

I MVB:s regi har kv Vildvinet i centrala Helsingborg genomgått en rejäl renovering och tillbyggnad.

Fastigheten från 1950-talet ägs av Wallenstam AB och består av fyra huskroppar om vardera tre våningar. Projektet omfattade totalrenovering av de 102 befintliga lägenheterna samt inredning av husets vindar med 28 st nya lägenheter om vardera 2 rum och kök.

Lägenheterna i bottenplan i respektive huskropp är handikappsanpassade med bl.a. större badrum och bredare dörrar. De handikappsanpassade lägenheterna var ett krav från kommunen för att ägaren skulle få tillåtelse att inreda vindarna. Vindslägenheterna har utrustats med hela 76 vindskupor för att släppa in rikligt med ljus. Det stora antalet vindskupor innebar att vi hade en egen tillverkning av sidostyckena uppe på vinden.

Rivningen i lägenheterna skedde selektivt på grund av asbest. MVB höll i totalrenoveringen som även inkluderade byte av yttertak, delvis fönster och fönsterdörrar, nya avloppsstammar, värme m.m. En av renoveringens stora utmaningar var logistiken av avfall och nytt material, eftersom bygget var placerat mitt i existerande gatumiljö och det inte fanns några extra ytor att tillgå.

Första huset var inflyttningsklart i oktober 2013, följt av hus två i januari 2014 och det sista i oktober 2014.

Bilder: Hbg Byggplåt