Kvarteret Svärdfisken, Varberg

På uppdrag av Maleryd Fastigheter har MVB byggt en ny fastighet på området Svärdfisken i centrala Varberg.

Kvarteret Svärdfisken ligger i Varbergs norra del, ett expansivt område där gammal industrimark förvandlas till ett kvarter med kontor och bostäder. Maleryd Fastigheter är en av aktörerna som utvecklar området och som nu investerat i en ny fastighet utmed Birger Svenssons väg.

Fastigheten omfattar ca 1 000 kvm kontorsyta för tre separata hyresgäster, en mindre restaurangdel samt 28 hyreslägenheter med balkong. Huset är åtta våningar högt inklusive källargarage och teknikrum längst upp.

Kvarteret Svädfisken certifieras enligt Green Building 4.0 och var inflyttningsklar hösten 2021.