Lunddala äldreboende, Vargön

I samarbete med Vänersborgsbostäder bygger MVB om och till äldreboendet Lunddala i Vargön, Vänersborgs kommun.

Brist på vårdplatser samt omoderna lokaler har resulterat i att kommunen tagit beslut om att Lunddala äldreboende ska renoveras och byggas utbyggs ut för att motsvara dagens krav på boendemiljö och gemensamhetsytor,

Projektet omfattar rivning av befintliga lokaler, renovering av ett hus samt en nybyggnation på ca 4 000 kvm. Det nya boendet utökas med ett våningsplan vilket skapar rum för  44 vårdplatser. Nya Lunddala förses dessutom med luftiga gemensamma ytor och en grönskande innergård för sociala aktiviteter. Nybyggnadsdelen byggs som prefab och fastigheten kommer förses med solceller på taket.

Lunddala äldreboende beräknas vara klart i juni 2023. Projektet är en del av befintligt samarbetsavtal mellan AB Vänersborgsbostäder och MVB.