Majstångsgatan, Göteborg

MVB har av Familjebostäder i Göteborg AB fått i uppdrag att bygga ett flerbostadshus i s.k. landshövdingestil på Majstångsgatan i Göteborg.

Längs Majstångsgatan/Ostindiegatan/Kennedygatan i stadsdelen Kungsladugård i Göteborg har Familjebostäder gett MVB Astor Bygg uppdraget att uppföra ett flerbostadshus med totalt 63 stycken hyresrättslägenheter. Huset skall bli ett bra komplement till Familjebostäders befintliga bostadsfastigheter längs Ostindiegatan och Majstångsgatan.

Huset byggs i landshövdingehus. En stil som kännetecknas av en bottenvåning i sten och övervåningar i trä. Huset uppförs i fyra våningar samt ett källarplan med garage, cykelförvaring och lägenhetsförråd. Här placeras även de teknikutrymmen som krävs för fastigheten. Vinden är endast en kallvind då detaljplanen styr områdets byggnadshöjd. Huset nås från gatan respektive gården via husets sex trapphus/hissar.

Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt till Göteborgs Energis fjärrvärmenät och elnät. Projektet byggs enligt miljöanpassat byggande i Göteborg och när det är färdigställt kommer huset att miljömärkas med Svanen.