Morängatan, Göteborg

MVB har på uppdrag av systerbolaget Svenska Hus byggt ett flerbostadshus enligt passivhusteknik i Bagaregården, Göteborg.

Huset, som är byggt som ett passivhus, har 37 lägenheter varav en del inrymmer bostäder med särskild service, så kallad BmSS. Passivhus är mycket energisnåla hus där principen bygger på att man installerar en energieffektiv ventilationsanläggning, men att värmetillskottet som behövs för ett bra klimat kommer från de boende och apparater inne i huset samt från solinstrålning.

För att lyckas bygger man huset med extra tjock isolering och ett lufttätt klimatskal samt fönster och dörrar med låga U-värden. Huset byggs på traditionellt sätt med platta på marken, en betongstomme av plattbärlag och skalväggar i betong, lätta utfackningsväggar och en takkonstruktion i trä. Huset är delvis ett så kallat loftgångshus där de boende når sina lägenheter via längsgående balkonger på entrésidan. Huset stod klar för inflyttning augusti 2017.

Huset är beläget i Bagaregården, i östra Göteborg, som är en mycket attraktiv stadsdel med närhet till centrum och parkområden. Området har en blandning av villor, radhus och lägenheter med inslag av genuina landshövdingehus. MVB och Svenska Hus ingår båda i den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar.