SGS Rosendal, Göteborg

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) har gett MVB i uppdrag att renovera två av deras hus i Rosendalsområdet i Göteborg.

Rosendalsområdet, beläget på Studiegången, består av ett 20-tal huskroppar i SGSs regi med 704 lägenheter. Området byggdes på 70-talet och renoverades delvis under 80-talet. Fasad och utvändiga loftgångar renoverades 2005 – 2007. Tak renoverades 2009 – 2012.

Nu ska renoveringen i området fortsätta och MVB har fått uppdraget att renovera hus 6 och 7 bestående av butiker, områdeskontor samt 66 lägenheter.

Arbetet utomhus innefattar tilläggsisolering och byte av fasadskivor, där de befintliga måste saneras. Byte av fönster och balkongdörrar. Fasaden skall sedan återställas i samma mönster och nyanser. Det blir även nya balkonger, terrasser och ett cykelhus på cirka 300 kvm som skall byggas.

Invändigt i lägenheterna görs nya planlösningar, nya badrum, kök och ytskikt. Det blir även nya stammar, el och ventilation.

Innergårdens loftgångar skall också breddas, samt att den befintliga hissen skall skrotas och bytas mot en ny.