SGS Rosendal, Göteborg

I Östra Göteborg finns ett av stadens största studentbostadskvarter med över 700 lägenheter, SGS Rosendal. Området byggdes på 70-talet och har renoverats i omgångar på både 80-talet och av 00-talet. Mellan år 2019 och 2023 har MVB renoverat 313 lägenheter inom ett ramavtal på 5 etapper.

Projektet omfattade bland annat rivning till stomrent, nya layouter av lägenheterna, nya badrum och kök, byte av installationer. Ytterväggarna har demonterats och tilläggsisolerats, balkonger har byggts till och loftgångarna har tillgänglighetsanpassats. Utöver detta renoverades också lokaler i bottenvåningarna, tvättstugor, förråd i skyddsrum m.m. Projektet innebar omfattande energieffektiviseringar och förhöjd boendekvalitet.

Genom projektet var det viktigt att driva projekteringen ute på plats för att se fastigheterna och dess förutsättningar i realiteten. Under projekteringen fokuserades på vilka typer av renoveringar och åtgärder som hade störst effekt för fastigheternas energiförbrukning och framtida drift. Inarbetningar och förbättringar har gjorts mellan varje etapp vilket bidragit till effektivitet i både kostnad och tid.

– Vi har haft ett jättebra samarbete med MVB under hela projektet. Bland annat har vi fått hjälp med tekniska lösningar, det har varit ett gott samarbetsklimat och ekonomin har hållits på en rimlig nivå. Dessutom har de haft god förståelse för att området i första hand är ett bostadsområde och i andra hand en byggarbetsplats, vilket varit en viktig prioritering för oss som beställare, säger Thomas Jaxing, projektledare på SGS.

Under projektet har fastigheterna utrymts huskropp för huskropp parallellt med att produktionen drevs fram. Området är ett levande bostadsområde och stor hänsyn har tagits till kringboende och närliggande verksamheter.

Projektet pågick från sommaren 2019 till och med 2023.