SGS Rosendal, Göteborg

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) har gett MVB i uppdrag att helrenovera flera av deras hus i Rosendalsområdet i Göteborg.

Rosendalsområdet, beläget på Studiegången, består av ett 20-tal huskroppar med totalt över 700 lägenheter. Området byggdes på 70-talet och renoverades delvis under 80-talet. Fasad och utvändiga loftgångar renoverades 2005 – 2007. Tak renoverades 2009 – 2012.

Nu pågår en omfattande helrenovering i området där MVB påbörjade den första etappen 2019 och sedan dess har renoverat ett flertal hus i etapper.

Varje hus omfattas arbetet av tilläggsisolering och byte av fasadskivor, där de befintliga skivorna saneras samt byte av fönster och balkongdörrar. Fasaden återställas i samma mönster och nyanser som tidigare och det blir även nya balkonger och uteterrasser. Invändigt i lägenheterna görs ny planlösning, nya badrum, kök och ytskikt. Här förnyas även stammar, el och ventilation. Vidare breddas innergårdens loftgångar och hissar byts ut.

Under sommaren 2022 färdigställdes etapp tre, etapp fyra färdigställdes i mars 2023 och etapp fem startade hösten 2022.