Skålen 29, Stockholm

I samverkan med Scius Partners bygger MVB en ny bostadsfastighet i Hagastaden, Stockholm.

Entreprenaden utförs som en totalentreprenad och omfattar produktion av 79 bostadsrätter på Norrbackagatan i Stockholm, granne med Norra tornet.  Avtalet är fas två efter genomförd projektering i samverkan mellan parterna. Bostadsrätterna i kv. Skålen 29 kommer att miljöcertifieras enligt Svanen vilket ställer höga krav på att bostaden är bra för miljön och för de människor som ska bo i huset. Energianvändning, byggmaterial, kemikalier och kvalitet på inomhusmiljön är några av de faktorer som ingår i Svanenmärkningen.

Kv. Skålen färdigställs under kvartal två 2024.

Hagastaden är ett av Stockholms största stadsutvecklingsområde. Här skapas en kombination av boende, grönområden och ett kunskapsintensivt näringsliv, bland annat med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som nav.