Södra vägen, Göteborg

MVB har på uppdrag av familjen Tobisson byggt till och renoverat ett flerfamiljshus i centrala Göteborg.

I fastigheten på Södra vägen 79 i Göteborg har MVB byggt två nya vindslägenheter på vardera 90 kvm med utsikt mot Liseberg och Universum. Projektet omfattade även ny yttertakskonstruktion från vindbjälklag och uppåt, fönsterbyte i hela fastigheten, renovering av tegelfasad mot gata och gård, renovering av samtliga balkonger, nya vatten-, avlopps- och elstigarledningar samt ny ventilation till såväl befintliga som nya lägenheter.