Ståplatsen 3, Mölndals stad

MVB har på uppdrag av Vestlund Fastigheter AB uppfört två flerbostadshus.

MVB har på totalentreprenad genomfört ett projekt åt Vestlund Fastigheter AB. Projektet omfattade rivning av ett befintligt hus samt nybyggnation två flerbostadshus med två huskroppar. Totalt rör det sig om 30 lägenheter samt 11 lokaler. Fastigheten är belägen i det nya bostadsområdet, Stallbacken, området kring Åbytravet. När området är färdig kommer det finnas totalt 750 bostäder och 2 förskolor.