T2 Fabriksparken, Sundbyberg

Aros Bostadsutveckling AB har tecknat entreprenadavtal med MVB för uppförande av 99 nya bostäder i centrala Sundbyberg.

T2 Fabriksparken är Aros Bostads första projekt i Sundbyberg och även bolagets första projekt som byggs för att Svanencertifieras. Fabriksparken är ett nytt stadsutvecklingsområde om totalt tre nya kvarter i centrala Sundbyberg. Kvarteret omfattar cirka 180 lägenheter fördelade på två byggnader, T1 och T2. Projektet förvärvades från Skandiafastigheter under 2020, med tillträde under andra kvartalet 2021.

MVB:s entreprenad omfattar uppförande av den första byggnaden om totalt 99 lägenheter, från ettor upp till femmor. De flesta lägenheter har egen balkong eller uteplats – vissa har till och med två! På taken ryms både privata och gemensamma terrasser med utblick åt flera väderstreck. Produktionen påbörjas under tredje kvartalet 2021 men försäljningen av bostäderna startar redan i april 2021. Första inflyttning beräknas till slutet av 2022.

T2 Fabriksparken är Aros Bostads första projekt som byggs för att certifieras enligt Svanen, vilket innebär att byggnadens påverkan på miljö och människa granskas ur ett livscykelperspektiv.

Namnen kommer från fastighetens beteckning Tråden 1 och Tråden 2, en del av områdets industrihistoriska arv. Byggnaderna är utformade för att reflektera platsens historia, genom att återspegla karaktären i ett gammaldags industriområde.