Teodoliten, Vänersborg

Vänersborgsbostäder och MVB har som ett samverkansprojekt renoverat en f.d förskola i Vänersborg.

Projektet omfattade ombyggnad av en fastighet byggd på 1970-talet som använts till förskoleverksamhet men som nu byggts om till åtta lägenheter på vardera 3 rum och kök. I arbetet ingick ny planlösning, nya ytskikt, solcellsanläggning på taket, relining av avlopp samt markarbeten. Lägenheterna var klara för inflyttning sommaren 2020.