Teodoliten, Vänersborg

Vänersborgsbostäder har gett MVB i uppdrag att renovera en radhusbyggnad i Vänersborg.

Projektet omfattar ombyggnad av en fastighet byggd på 1970-talet som idag använts till förskoleverksamhet men som nu byggs om till åtta lägenheter på vardera 3 rum och kök. I arbetet ingår ny planlösning, nya ytskikt, solcellsanläggning på taket, relining av avlopp samt markarbeten. Lägenheterna ska stå klara för inflyttning sommaren 2020.