Träslövs Terrass, Varberg

MVB har på uppdrag av Västkuststugan byggt bostadsrätter i Varberg.

Entreprenaden omfattade nybyggnation av fastighet med tre huskroppar med vardera fem våningar inklusive källare. Två av husen sitter ihop med loftgångar. Taken är försedda med solceller. Fastigheten har totalt 66 bostadsrätter från ett till fyra rum, varav några är vindslägenheter. Den totala ytan är ca 4 700 kvm BOA. Källarplanet rymmer garage samt förråd och kan nås via hiss. På den gemensamma gården finns förutom sitt- och grillplats även miljöhus och cykelförråd. Gårdshusen är försedda med sedumtak

Fastigheten gränsar till ett skogsområde och ligger två kilometer utanför centrala Varberg med närhet till såväl centrum och havet.

Inflyttning i Träslövs Terrass ägde rum  våren 2021.