Ullared 1:132, Marknadsvägen

MVB har på uppdrag av FABO (Falkenbergs Bostad AB)  uppfört ett flerbostadshus i Ullared.

Entreprenaden omfattade nybyggnation av flerbostadshus i 7 plan med invändigt trapphus och hiss. De första två våningsplanen rymmer kontor och lokaler för socialförvaltningen samt två st lägenheter. Resterande våningsplan består av 20 lägenheter varav 6 st trygghetsboende. I projektet ingick även mark- och finplaneringsarbeten samt en parkering vid grannfastigheten.

Arbetet påbörjades i augusti 2018 och avslutades 2020.