Ullared 1:132

FABO (Falkenbergs Bostad AB) har gett MVB i uppdrag att uppföra ett nytt flerbostadshus i Ullared.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av flerbostadshus i 7 plan med invändigt trapphus och hiss. De första två våningsplanen kommer att rymma kontor och lokaler för socialförvaltningen samt två st lägenheter. På resterande våningsplan byggs 20 lägenheter varav 6 st trygghetsboende. I projektet ingår även mark- och finplaneringsarbeten samt en parkering vid grannfastigheten.

Arbetet påbörjades i augusti 2018 och färdigt hus ska vara inflyttningsklart våren 2020.