Bank Hotel, Stockholm

MVB har på uppdrag av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv byggt Bank Hotel i Stockholm. Entreprenaden avsåg ombyggnation av fastigheterna Kv Näckström 24 och 25 vid Arsenalsgatan 6 och 4 till ett boutiquehotell med 114 rum.

Kv Näckström 24

Fastigheten Näckström 24 uppfördes 1907-1910 som bank och har byggts på under 1980-talet samt byggts om invändigt vid olika tillfällen sedan uppförandet. Före renoveringen användes fastigheten  till kontorsverksamhet samt handel.

Bank Hotel omfattar samtliga plan i fastigheten som efter ombyggnaden inhyser restaurang och barer i bottenplan samt en eventyta i källarplan. Övriga plan i fastigheten omfattar hotellrum samt personalytor och förråd.

En ny tillgänglig entré mot Arsenalsgatan har byggts i anslutning till en av de två barerna.

Installationer har rivits och ersatts med nya i stor omfattning och nya schakt tillskapats. En befintlig personhiss har bevarats och två stycken nya installerats, en personhiss och en linnehiss.

Kv Näckström 25

Fastigheten Näckström 25 uppfördes 1931 och har byggts om invändigt vid flera olika tillfällen. Före renoveringen inhyste fastigheten kontorsverksamhet samt Bukowskis i bottenplan och plan 1, Bukowskis var kvar i fastigheten under hela entreprenadtiden, dock med ändrad omfattning.

Bank Hotel omfattar del av källarplan, del av bottenplan samt plan 2-9. I källarplan och bottenplan har vi skapat storkök med biytor. Plan 2-7 omfattar hotellrum och i plan 8 har återfinns en bar med terrass på plan 9. Ett av de två befintliga ljusschakten har byggts igen i samtliga plan. Ett glasgolv byggs över det andra ljusschaktet i plan 8.

Befintliga installationer har ersatts  i stor utsträckning och nya schakter skapats. Befintlig personhiss har bevarats och nya lyftbord installerats i källarplan till bottenplan.

Hotellrummen är mellan 19 och 91 kvm med generösa badrum. Entreprenaden genomfördes med kvarsittande hyresgäster i fastigheterna. Båda fastigheterna är grönklassade enligt Stockholms stadsmuseum.

Projektet påbörjades hösten 2016 och färdigställdes under augusti 2018.

Boutique Hotel

Ett boutiquehotell, även kallade livsstilshotel eller designhotel, är ett hotell som inte är anslutet till en hotellkedja. Det rör sig ofta om mindre, nischade hotell med en inriktning på livsstil och med en designad lyxig atmosfär.