Galleria Center Syd, Löddeköpinge

MVB har genomfört om- och tillbyggnaden av nya Galleria Center Syd i Löddeköpinge.

Center Syd invigdes 1991 och står för ett stycke skånskt köpcentrumhistoria. Med åren har köpcentret dock både blivit slitet och med dagens mått mätt omodernt. Ägarna, Cornerstone, tog därför beslut om en rejäl ansiktslyftning som även innebar plats för fler butiker, restauranger och lekland.

Projektet omfattade två delar, en tillbyggnad och en ombyggnad. Tillbyggnaden gjordes för att koppla samman det ursprungliga centret med intilliggande dagligvarubutik. Den andra delen innebar en ombyggnad av befintliga butiker samt nya ytskikt på väggar och golv i gallriagångarna. Centret har dessutom fått en ny infart, ny utvändig fasad, nya entréer samt ett skärmtak klätt med Thermowood.

Invändigt har det delvis blivit ändrad planlösning och ytskikten har fräschats upp från golv till tak. Den nya delen har delvis byggts i två plan med en glasad fasad. Totalt har centrat nu ca 40 000 kvm affärsyta jämfört med 33 000 kvm före ombyggnaden.

Byggverksamheten utfördes parallellt med pågående verksamhet i shoppingcentrat. För att minimera buller under butikernas öppettider utfördes en del arbete på kvällar, nätter och helger

Invigningen av Galleria Center Syd ägde rum 26 november 2015.