Eskilstuna galleria, Eskilstuna

MVB har fått uppdraget av Kungsleden AB att i samverkan bygga om Eskilstuna galleria.

Eskilstuna galleria är belägen inom fastigheterna Vårblomman 8, Vårblomman 11, Visheten 14 och Visheten 15 i Eskilstuna kommun.

Eskilstuna galleria, som invigdes 1984 och byggdes om 1988, är ett av Eskilstunas äldsta affärshus. Gallerian ligger mitt i city, i förlängningen av Kungsgatan som idag utgör det mest populära affärsstråket i Eskilstuna. Gallerian rymmer i dagsläget 15 butiks-, service-, café- och restauranghyresgäster i två (2) plan om ca 14 000 kvadratmeter och har entré mot Kungsgatan, Rademachergatan och Fristadstorget.

Beställaren avser att genomföra en projekt- och konceptutveckling av gallerian med fokus på uthyrningsarbete och teknikupprustning. Projektet omfattar totalt ca 17 000 kvm. Projektet beräknas vara färdigställt under år 2018.

Entreprenadens framdrift kommer i allt väsentligt att följa Beställarens uthyrningsarbete.

Bild: TMRW