Förenade Bil, Lund

MVB har för Förenade Bil byggt nya lokaler för försäljning, verkstad och kontor i Lund.

Ett lyckat samarbete 2005-2006 då MVB byggde Förenade Bils försäljnings- och verkstadslokal i Malmö, resulterade i att vi fick bygga Theanders Bils nya lokaler i Lund. Projektet hade en snäv tidsplan från projektering till färdig byggnad på ett år.

Uppdraget omfattade renovering av en befintlig lokal från 70-talet samt en mindre tillbyggnad. Stommen i den befintliga fastigheten är kvar men har kompletterats med helt nya ytskikt och golv samt har försetts med stora glaspartier. Fastighetens arkitektur är stilren, ljus och luftig för att skapa en optimal och så attraktiv miljö som möjligt för försäljning och utställning. Färdig byggnad inhyser bilförsäljning, verkstad och kontor.

I samband med inflyttningen till de nya lokalerna bytte Theanders Bil i Lund namn till Förenade Bil Lund. Theander Bils verksamhet startade redan 1927 och företaget blev auktoriserad återförsäljare av BMW 1983. Från 2008 ingår företaget i Söderströms företagsgrupp där även Förenade Bil Malmö och Motorbanan Ring Knutstorp ingår.