Lindab, Trollhättan

MVB har fått i uppdrag att bygga Lindabs nya proffsbutik i Trollhättan. Fastigheten ska bland annat innehålla butik, kontor och lager för Lindabs verksamhet i Trestad.

Uppdraget är en totalentreprenad och omfattar nybyggnation av en industrifastighet anpassad för bland annat butik och kontor. Fastigheten byggs med pålad betongplatta på mark, stålstomme, sandwichpaneler, högprofilerad takplåt med isolering och takpapp. För kontorsdelen byggs stomme och bjälklag av limträ.

Fastigheten kommer värmas upp med fjärrvärme samtidigt som takkonstruktionen förbereds för solceller.

Fastigheten beräknas stå klar i oktober 2024.