Överkikaren, Stockholm

MVB har på uppdrag av Slussgården byggt på ett våningsplan med restaurang och takterrass på en fastighet vid Slussen i Stockholm. Entreprenaden var i samverkan med Slussgården och Wingårdh Arkitektkontor. Projektet har genomförts under pågående verksamhet där hyresgäst är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Entreprenaden omfattade nybyggnation av ytterligare ett våningsplan på Hornsgatan 20 på totalt 1 100 kvm. Tillbyggnaden är en lättkonstruktion i trä av bärighets- och hållbarhetsskäl och ger plats för en restaurang på taket med stor tillhörande takterrass. Takterrassen bjuder på en fantastisk utsikt över Mälarens inlopp, med fri sikt norrut och solläge hela dagen. Från restaurangen kan gästerna se ut över Djurgården och Saltsjön. Både restaurang och terrass har möjlighet för flexibel inredning med plats för 600 gäster varav 140 i restaurangen. Takterrassen nås via hissar från Hornsgatan.

I entreprenaden ingick även underhållsarbeten i form av renovering av husets glaslanternin och samtliga terrasser, tillskapande av nytt ventilationssystem, nya hissar och renovering av tre kontorsplan för att förnya och skapa ett trivsamt kontorsklimat. Dessutom byggdes ett tillhörande fullskaligt storkök på plan 5.

Husets befintliga förutsättningar samt dess placering mitt i city har krävt mycket noggrann planering och medfört många projektspecifika lösningar bland annat:

 • För att möjliggöra största möjliga besökskapacitet krävdes en mycket unik utrymningslucka efter en väl utfört analytisk dimensionering av brand. Luckan öppnas automatiskt vid utlöst brandlarm och möjliggör utrymning av 600 personer ner till underliggande plan i byggnaden.
 • I taket till en ej använd tågtunnel under byggnaden kunde vi i samverkan med Trafikverket dra spillvattenledningar i tunneltaket och på så vis ansluta till installationsutrymmen i fastighetens källarplan.
 • För att kunna producera oavsett väder blev lösningen ett stort öppnings- och stängningsbart väderskydd som möjliggjorde lyft samtidigt som den existerande byggnaden hölls vattentät, framför allt då den stora glaslanterninen skulle bytas ut.
 • Med hänsyn till kvarsittande hyresgäster utfördes störande arbeten vid de tidpunkter då ingen eller en mycket lite verksamhet pågick i huset såsom under jul och nyår. Vidare har samtliga transporter och leveranser samordnats och planerats in på tider för att inte påverka verksamheten och tredje man. Till exempel lyftes de stora KL-träelementen på plats nattetid.
 • Invigningen ägde rum i mars 2023.

Projektets hållbara vinster:

Miljömässigt

 • Projektet genererade lägre CO2-utsläpp genom användning av stomme i svenskt massivträ jämfört med en traditionell stålstomme..
 • Husets glaslanternin vilar på flertalet robusta limträbågar. Både limträt och det korslimmade trät har sitt ursprung i Sverige vilket sparat in på annars långväga utländska transporter.
 • Renoveringen har bidragit till förbättrade energiprestanda i huset tack var ny ventilationsanläggning, glaslanternin samt fönsterrenovering.
 • Påbyggnadens sedumtak bidrar till renare luft, ökad biologisk mångfald och minskad energianvändning.

Socialt

 • Renoveringen har bidragit till förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar i huset. Nya ytskikt, förbättrad luftkvalitet och inomhustemperatur genom en ny och effektiv ventilationsanläggning samt ett ökat dagsljusinsläpp från den nya taklanterninen är exempel på en ökad komfort.
 • Projektet har medfört ökade kunskaper för de praktikanter och trainees som har varit delaktiga i projektet.
 • Påbyggnaden har tillfört staden en ny mötesplats med 360 graders stadsvy på en plats som tidigare ej var öppen för allmänheten.
 • Restaurangen skapar nya arbetstillfällen
 • Unga konstnärer fått en ny exponeringsyta genom takterrassens väggar som används för tillfälliga utställningar för samtida konst.

För mer information om projektet, kontakta MVB Öst på 08-727 06 00.

Foto Tomas Pettersson och Peter Bartholdsson