Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Varberg

MVB har fått i uppdrag av Varbergs Fastigheter att utföra en tillbyggnad av Varbergs Stadshotell & Asia Spa.

Projektet omfattar en tillbyggnad i två plan om 680 kvm omfattande orangeri, bar och en takterrass. Tillbyggnaden medför att befintliga hissar och trapphus förlängs för att nå upp till den nya delen. Hela projektet kommer att ske under pågående hotell- och spa verksamhet och kräver därför noggrann planering för att inte störa boende och spagäster.

Hotellet invigdes 1902 och från början fanns även en rad andra verksamheter i fastigheten bland annat butiker, ett tryckeri och brandkåren. Hotellet är idag den enda verksamheten i huset som funnits sedan start. Fastigheten har genomgått flera renoveringar under årens lopp men många av originaldetaljerna har bevarats, till exempel det utsmyckade trapphuset i nyrenässans och jugend. Hotellet drivs sedan 1994 av Anna Riis och Lars-Olof Oskarsson som bland annat lanserade hotellets Asia Spa 2001.

Ombyggnaden påbörjas i februari 2021 med byggstart i april 2021. Den nya hotelldelen förväntas vara klar under våren 2022.

Besök hotellet här