Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Varberg

MVB har fått i uppdrag av Varbergs Fastigheter att utföra om- och tillbyggnadsarbeten på Varbergs Stadshotell & Asia Spa. Beställare är Varbergs Fastigheter.

Etapp ett omfattade en om- och tillbyggnad i två plan om 680 kvm med orangeri och ett avslappningsrum. Tillbyggnaden medförde att befintliga hissar och trapphus förlängdes för att nå upp till den nya delen. Hela projektet pågick under pågående hotell- och spaverksamhet och krävde därför noggrann planering för att inte störa boende och spagäster. Etapp ett slutfördes vid årskiftet 2021/2022.

Etapp två omfattade en ny inglasad gångbro mellan byggnaderna som skapar förbindelse mellan den befintliga spaverksamheten och en ny takbyggd solterrass med bland annat utomhuspool och bastu. I entreprenaden ingår även renovering av fastighetens fasad med fönsterbyten för att säkerställa byggnadens långsiktiga kondition.

Etapp två påbörjades under april 2022 och den nya spa-delen stod klar i december 2022. Under våren 2023 pågår fasadarbeten samt diverse underhållsarbeten.

Hotellet ritades av arkitekt Ola Anderson och invigdes 1902 och från början fanns även en rad andra verksamheter i fastigheten bland annat butiker, ett tryckeri och brandkåren. Hotellet är idag den enda verksamheten i huset som funnits sedan start. Fastigheten har genomgått flera renoveringar under årens lopp men många av originaldetaljerna har bevarats, till exempel det utsmyckade trapphuset i nyrenässans och jugend. Hotellet drivs sedan 1994 av Anna Riis och Lars-Olof Oskarsson som bland annat lanserade Asia Spa år 2001.

Besök hotellet här