Glänningeskolan, Laholm

MVB har på uppdrag av Kommunfastigheter i Laholm AB byggt nya Glänningeskolan i Laholm inklusive ny idrottshall samt anläggning av skolans utemiljö. Skolan är byggd enligt passivhusteknik med plats för 475 elever i årskurs F-6. Skolan nominerades till ÅRETS BYGGE 2020.

Projektet var en totalentreprenad med samverkansform och det enskilt största byggprojektet i Laholms kommun sedan man byggde Stadshuset för 30 år sedan. Den nya skolan är byggd enligt passivhusstandard med en bruksarea (BRA) på ca 6 390 kvm. PE arkitektur ligger bakom skolans arkitektur, som präglas av en funktionell och flexibel planlösning för verksamheten och ett övergripande starkt energitänk som möter kraven för passivhus.

Skolbyggnaden utgörs av två enkla huskroppar i två plan som samlar sig kring en gemensam entréhall med huvudtrappa. Ett generöst överljus sprider sig från byggnadens mitt ut till de rum som inte har direkt fasadkontakt. De enkla grundformerna förklaras med en önskan om att skapa en energieffektiv byggnad där antalet ytterhörn och fasadyta i förhållande till golvyta är viktiga parametrar. Byggnaden värms upp av solens instrålning, människorna som befinner sig inne i huset, elektriska apparater och belysningen. Vid riktigt kalla dagar vintertid finns tilläggsvärme i form av bergvärme, från 25 borrhål som är 300 m djupa.

Konstruktionen består av en betongstomme med bärande yttervägg av betong, isolering och klimatskyddande fasadskiva. Taken är papp. Intill skolan har vi även byggt en ny idrottshall, även den som passivhus och med sedumbeklätt tak.

Markanläggning

I projektet genomförde MVB:s markavdelning grundläggningen för skolbyggnad och idrottshall samt anläggning av skolans omfattande utemiljöer, en yta på över 4 hektar. Utemiljön består bland annat av en anlagd damm med flytbrygga, en multisportplan och fotbollsplan med konstgräs, läktare, lekutrustning och stora ytor med stenbeläggning och planteringar. .

Skolan invigdes augusti 2019.