Helsingborg Arena, Helsingborg

På uppdrag av Kärnfastigheter har MVB byggt Helsingborg Arena som invigdes november 2012. Arenan är en av Sveriges modernaste idrottsanläggningar och unik genom att har hela fem fullstora hallar under samma tak.

Huvudarenan rymmer en fullstor hall med läktare för 5 500 åskådare vid idrottsevenemang och 4 700 åskådare vid konserter, omklädningsrum, funktionärsrum, foajéer, mediautrymme såsom pressrum och presskonferensrum, kök, VIP-restaurang, kiosker och teknikutrymmen. Arenahallen är konstruerad så att den går att dela av på många sätt och därmed kan anpassas till olika storlekar och typer av event.

Uppdraget omfattade även en byggnation av två träningshallar som med plats för 200 respektive 100 åskådare, omklädningsrum och en förskola för 50 barn. Arenan är genom en lastgård sammanbyggd med befintliga Idrottens Hus som rymmer två fullstora hallar. MVB utförde även markplaneringen kring arenan som ett arenatorg och förskolans utemiljö.