Hjorthagshallen, Stockholm

MVB har fått i uppdrag av Fastighetskontoret, Stockholm Stad att på totalentreprenad uppföra Hjorthagshallen inom fastigheten Hjorthagen 1:5, Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden.

I entreprenaden ingår projektering, mark- och byggnadsarbeten. Nybyggnadsarean är 3 160 kvm (BTA) och utvändiga arbeten omfattar 1 100 kvm.

Idrottshallen som är en s.k. multihall byggs i två plan. En läktare för publik, en cafeteria och träningslokaler för fäktning ger förutsättningar för ett levande och aktivt hus. Fasader i mörkt tegel samverkar med övriga nya byggnader i området. En del av taket upptas av grönytor, Sedum, som ersätter utnyttjad mark. Solpaneler för fastighetens energibehov placeras på idrottshallens tak.

Hallen blir miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

Projekteringen startar januari 2017 och produktionsstart är 1 maj. HAllen kommer att vara färdigställd i maj 2019.