Hjorthagshallen, Stockholm

MVB har på uppdrag  av Fastighetskontoret, Stockholm Stad uppfört Hjorthagshallen inom fastigheten Hjorthagen 1:5, Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden.

I totalentreprenaden ingick projektering, mark- och byggnadsarbeten. Nybyggnadsarean var 3 160 kvm (BTA) och utvändiga arbeten omfattade 1 100 kvm.

Idrottshallen som är en s.k. multihall är byggd i två plan. En läktare för publik, en cafeteria och träningslokaler för fäktning ger förutsättningar för ett levande och aktivt hus. Fasaden är i mörkt tegel och samverkar med övriga nya byggnader i området. En del av taket upptas av grönytor, Sedum, som ersätter utnyttjad mark. Solpaneler för fastighetens energibehov är placerade på idrottshallens tak.

Den konstnärliga utsmyckningen i form av glasögon infällda i fasaden är skapad av Anna Nordqvist Andersson

Hallen är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld och stod klar våren 2019.

Foto Pax Ensgtröm, Stockholm.