Klagshamns ridanläggning, Malmö

MVB har på uppdrag av Fastighetskontoret i Malmö stad byggt Klagshamns  ridanläggning.

Anläggningen är belägen längst ut på Klagshamnsudden, söder om Malmö och består av fyra huskroppar på totalt 5 000 kvm i form av ridhus, stall, hölada och gödselhus. Dessutom omfattades projektet av anläggning av utvändig ridbana och drygt två hektar grushagar.

Hela anläggningen har en modern arkitektur med mycket rymd och ljusinsläpp. Ridhuset är byggt med limträstomme och en fasad bestående av träpanel, perforerad plåt och glaspartier. Den perforerade plåten har gett ridhuset en luftig känsla och tillåter att man inifrån huset kan se ut på dagen och på kvällen se in i ridhuset. Ridhuset har två uppvärmda sektioner som är som hus i huset. Dels en personaldel med kontor och omklädningsrum på bottenvåningen samt kök och kafeteria på ovanvåningen, dels en sektionen i ett plan för teknikutrymmen och förråd.

Stallet är byggt med betongstomme och har en fasad bestående av tegel och målade betongytor. Både stall och ridhus har tak av fibercementskivor.

Ridanläggningen invigdes lördagen den 7 november 2015.

Klagshamns Ryttarförening är en av Skånes största ridklubbar med ca 550 medlemmar med ridning för både barn, ungdomar och vuxna. Den nya ridanläggningen är en del av Malmö stads beslut att satsa på ridsporten som är den näst största ungdomsidrotten i Sverige. Det är också en satsning på jämställdhet då majoriteten (85%) av utövarna är tjejer och kvinnor. Malmö stads ridskoleutredning har resulterat i att kommunen tagit över ansvar och huvudmannaskap för fyra ridskolor i kommunen. Dessa är förutom Klagshamns ryttarförening: Malmö Ridklubb, Malmö Civila Ryttareförening och Örestads Ryttaresällskap. Källa: Malmö Stad

Foto: Felix Gerlach