Kockenhus, Mölle

MVB har fått i uppdrag att återuppbygga Kockenhus i Mölle.

Slottet Kockenhus i Mölle totalförstördes i en brand i januari 2022. Kvar fanns enbart husets fasad samt delar av det ena tornet. Då byggnaden är viktig för orten ur ett historiskt perspektiv beslöt Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen att återuppbygga slottet. Beslut togs även att återställa det till dess ursprungliga utseende från slutet av 1800-talet då slottet hade fler takkupor, ytterligare ett torn och fina fasadutsmyckningar.

Återuppbyggnaden görs med gamla tekniker, såsom murning med kalkbruk. Så mycket som   möjligt av det befintliga materialet återanvänds, till exempel teglet och arbetet görs i samarbete med en antikvarie för att färger och detalj ska bli så likt originalet som möjligt.

Då äldre handlingar delvis saknas får mycket av arbetet göras med utgångspunkt från gamla bilder. Entreprenaden har krävt en hel del speciallösningar för att anpassa konstruktionen efter dagens standard och regler. I samband med renoveringen kommer slottet även att göras mer energieffektivt när det kommer till fönster och tak samt få  viss tillgänglighetsanpassning.

Renoveringen av Kockenhus beräknas vara klar under våren 2024.

Historik och fakta

Nils Gyllenstierna lät bygga slottet 1882 och det har sedan dess varit privatbostad för släkterna Gyllenstierna och Stiernstedt. Slottet är ritat av Vilhelm Tvede som inspirerats av borgarna som finns längs floden Rhen.

Det var här, i ett av tornrummen, som författaren Frans G. Bengtsson skrev stora delar av sin roman Röde Orm när han var gäst på slottet sommaren 1945.

Bild: Kockenhus originalutseende