Kv Grönäng, Hässleholm

Hässleholms kommun har gett MVB i uppdrag att bygga till och om Kvarteret Grönäng.

Kvarteret Grönäng består idag av en Grönängsskolan (F-6) för 350 elever men kommer efter byggnationen få plats med 500 elever när Silviaskolan och Syrsans förskola förläggs i området. Det nya skolområdet har fått namnet Grönäng.

Entreprenaden består dels av byggnation av förskola för 105 barn inklusive tillagningskök och matsal dimensionerad för samtliga barn och elever på skolan, dels en ny idrottshall. Dessutom uppförs även Silviaskolan en ny F-9 hörselskola för 90 elever inklusive Syrsans förskola, en hörselförskola för 15 barn.

På befintlig huvudbyggnad, som är från femtiotalet, görs en mindre till- och ombyggnad, främst anpassning av specialsalar och tillbyggnad av ett nytt trapphus samt fönsterbyte.

Arbetet kommer att ske i etapper och under pågående verksamhet. Först ut är nybyggnation av förskola och idrottshall, följt av huvudbyggnadens ombyggnad för att sedan avslutas med nybyggnation av hörselskola samt anläggning av utemiljöer. Den totala ytan på ny-, om- och tillbyggnad är på cirka 5 500 kvm. Husen byggs för en certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0 klass silver.

Projektet påbörjas omedelbart och beräknas vara avslutat under hösten 2023.

Illustration ovan visar Nya Silviaskolan

Följ projektet via våra filmer!