Skegrie skola, Trelleborg

MVB har byggt ny skola i Skegrie på uppdrag av Trelleborgs kommun.

Projektet omfattade till- och ombyggnad av matsal och storkök, tillbyggnad av skola i två plan, en ny fullskalig idrottshall med fritidsutrymmen och en ny förskola med åtta avdelningar för 160 barn.

Projekteringsarbetet startade 2016 och hela projektet var klart sommaren 2019. Skolan är byggd enligt Miljöbyggnad Silver.

Hälsning gömd i Skegrie skolas betong. Här kan du läsa hela artikeln från Trelleborgs Allehanda den 18 oktober.