Vallentuna Kulturhus och bibliotek, Vallentuna

MVB har uppfört ett nytt bibliotek och kulturhus åt Vallentuna Kommun.

Byggnaden är på 5 400 kvm i fyra plan med garage i bottenvåningen. Entreprenaden omfattade även mark- och grundläggningsarbeten med pålning och fribärande betongplatta såväl som själva husbyggnationen. Stommen är byggd i stål och betong. Fasaden har utfackningsväggar och taket sedumbeläggning.

Byggnadens arkitektur har stått i centrum vid framtagande av gestaltningen och dess miljöer. Detta återfinns inte minst i de konstnärligt utsmyckade glaspartierna samt i utemiljöerna med exklusiva skiffermurar och stenbeläggning.

Entreprenaden utförde som generalentreprenad och slutfördes under 2012.