Bussdepå, Trollhättan

MVB erhöll under 2012 uppdraget att bygga en strategisk bussdepå i Kv. Renen i Trollhättan. Projektet var ett samarbete mellan Trollhättans Stad, Trollhättans Tomt AB och Västtrafik.

Nybyggnationen, som var en totalentreprenad, omfattade plats för 51 bussar, tankningsstationer för biogas, diesel och RME-diesel samt verkstäder, tvättanläggning och tillhörande personal- och kontorsutrymme.

Den nya terminalen är specialanpassad för att kunna tvätta, tanka och utföra service av lokaltrafikens bussar. Terminalen ersatte två befintliga anläggningar som av utrymmesskäl och expansion av boendebebyggelse inte längre kunde finnas kvar. Fastigheten är bebyggd så mycket planen tillåter och hela tomten omgärdas av en tegelmur, som förutom att den har en skyddande funktion utgör installationszon för biogas, el, tryckluft och fjärrvärme för bussuppvärmning. Projektet var logistiskt komplext och trångt då de nya tankplatserna för bussarna överlämnades och togs i bruk efter ” halva byggtiden”.

Terminalen invigdes december 2013.