Crossdock, Malmö

MVB fick uppdraget av Jernhusen att bygga den nya kombiterminalen en s.k. crossdock med lager och kontor.

Med Jernhusen som beställare och byggherre har MVB byggt en kombiterminal s.k. ”crossdock” som togs i bruk 1 juli 2014. Byggnaden består av en terminalbyggnad på c:a 6 600 kvm och en kontorsdel på c:a 1 300 kvm. Terminalbyggnaden skall fungera som en omlastningszon för större lastbilar till mindre. På ena långsidan finns 18 dockningsstationer för stora lastbilar och på motstående långsida finns 27 dockningsstationer för mindre bilar.

Terminalen består av en stålkonstruktion på borrplintar. Ytterväggarna är av sandwichelement och prefab betongsockel. Tak av trp-plåt och, isolering och takpapp. Hyresvärd är Metz som driver Malmö Kombiterminal, en av de mest trafikerade kombiterminalerna i Sverige. Tjänster som erbjuds i terminalen är förutom omlastning även import- och export samt tullhantering.

Första spadtaget togs i november 2013 och enligt tidsplan var terminalen färdig i juli 2014 och kontorsdelen i november 2014.

Vad är en crossdock?

Crossdocking är en logistiklösning där pallgods överförs från en trailer till en annan på en terminal eller mellan tåg och lastbilstransport. Med lager och crossdocking intill järnvägen kan företag som inkluderar tåget i sina transporter ytterligare minska på vägtransporterna.