Kv Illern 7, Landskrona

MVB har på uppdrag av SWEP International byggt till företagets befintliga lokaler med en produktions- och kontorsdel.

Entreprenaden omfattade tillbyggnad av industrilokal för utökad produktion samt en kontorsdel i två plan. Kontorsdelen består av 28 rum , konferensrum, omklädningsrum, personalmatsal samt tillhörande teknikrum och sluss.

Konstruktionen är platta på mark, stålstomme, betongsockel, sandwichelement till ytterväggarna, HDF-bjälklag till kontorsdelen, TRP isolering och papp till yttertaket.

SWEP International tillverkar uppvärmnings- och kylningslösningar. Företaget är världsledande leverantör av lödda plattvärmeväxlare för HVAC och industriella tillämpningar. SWEP grundades i Sverige 1983 och har idag mer än 1 000 anställda och produktion i fem länder.

Den nya tillbyggnaden färdigställdes augusti 2020.