Kv Kanotisten / Ecolean, Landskrona

MVB har på uppdrag av Ecoelan byggt en ny fastighet för kontor och produktion utanför Landskrona.

Efterfrågan på Ecoleans miljövänliga och smarta förpackningslösningar för flytande föda ökar. I dag är Ecolean en global leverantör och för att möta marknadens efterfrågan har företaget gett MVB i uppdrag att bygga ytterligare en produktionsenhet i Sverige. Företaget har  tidigare köpt ca 30 000 kvm mark i anslutning till befintliga lokaler och huvudkontoret. Den nya anläggningen på ca 5 000 kvm är byggd på en del av denna mark. Företaget räknar med att den nya anläggningen kommer att generera ca 100 nya arbetstillfällen till kommunen.

Den nya anläggningen var färdig för produktion i början av år 2020.

MARKANLÄGGNING

MVB:s markavdelning har utfört bearbetning av åkermark på 16 800 kvm för grundläggning av byggnaden samt anläggning av tillhörande utemiljö med asfalterings-, belysnings- och VA-arbeten. Projekttid oktober 2018 – Hösten 2019. Entreprenadsumma 12,3 MSEK.