Kv Kanotisten / Ecolean, Landskrona

Ecolean har gett MVB i uppdrag att bygga en ny fastighet för kontor och produktion utanför Helsingborg.

Efterfrågan på Ecoleans miljövänliga och smarta förpackningslösningar för flytande föda ökar. I dag är Ecolean en global leverantör och för att möta marknadens efterfrågan bygger företaget nu ytterligare en produktionsenhet i Sverige. Företaget köpte tidigare i år ca 30 000 kvm mark i anslutning till befintliga lokaler och huvudkontoret utanför Helsingborg. Det är nu på en del av denna yta som den nya anläggningen på ca 5 000 kvm kommer att byggas. Företaget räknar med att den nya anläggningen kommer att generera ca 100 nya arbetstillfällen till kommunen.

Entreprenaden startar omedelbart och den nya anläggningen kommer sedan vara färdig för produktion i början av år 2020.

MARKANLÄGGNING

MVB:s markavdelning utför bearbetning av åkermark 16 800 kvm för grundläggning av byggnaden samt anläggning av tillhörande utemiljö med asfalterings-, belysnings- och VA-arbeten. Projekttid oktober 2018 – Hösten 2019. Entreprenadsumma 12,3 MSEK.