Kv Kanotisten / Ecolean, Landskrona

MVB har på uppdrag av Ecolean byggt en ny fastighet för kontor och produktion utanför Landskrona. Enheten är snarlik den anläggning som MVB byggde åt samma företag 2014/2015.

Entreprenaden omfattade nyproduktion av en produktionsenhet med kontor om totalt 5 000 kvm. Kontorsdelen omfattar cirka 300 kvm i tre plan där MVB inredde två våningar och det tredje förbereddes för framtida bruk. Resterande del av byggnaden i form av en större hall byggdes för produktion och lager.

I projektet ingick även omfattande markarbeten med bearbetning av 16 800 kvm åkermark för grundläggning av byggnaden samt tillhörande utemiljö med asfalterings-, belysnings- och VA-arbeten.

Ecolean köpte för flera års edan en 30 000 kvm stor markyta utanför Landskrona för att säkerställa framtida produktionsanläggningar. Den nya anläggningen är byggd på en del av denna yta och färdigställdes i början av 2020.

MARKANLÄGGNING

MVB:s markavdelning har utfört omfattande markarbeten i projektet med bearbetning av åkermark på 16 800 kvm för grundläggning av byggnaden samt anläggning av tillhörande utemiljö med asfalterings-, belysnings- och VA-arbeten. Projekttid oktober 2018 – hösten 2019.

ECOLEAN

Ecolean grundades 1996 och är ett svenskt, privatägt och globalt förpackningsföretag med huvudkontor i Helsingborg. Ecolean utvecklar och tillverkar miljövänliga och smarta förpackningslösningar för flytande föda till livsmedelsindustrin. Företaget har verksamhet i ett trettiotal länder.