Trucken 2, Trelleborg

MVB har på uppdrag av fastighetutvecklaren Acrinova uppfört en ny kontors-, lager- och verkstadslokal i Trelleborg.

Entreprenaden omfattade nyproduktion av fastighet om 1 000 kvm till maskinuthyrningsföretaget Renta och inrymmer kontors- och möteslokaler, butik, omklädningsrum, verkstäder och lager.

Byggnaden är uppförd enligt Acrinovas Nollvision vilket innebär att den är byggd för att bli klimatneutral och därmed avge ett så litet klimatavtryck som möjligt genom högt ställda krav på bland annat material, korta leveranser och slutgiltig energiförbrukning.

Byggtiden var sex månader och huset var inflyttningsklart 1 juli 2023.

Första spadtaget togs 9 mars 2023.