Veddesta 2, Järfälla

MVB har på uppdrag av Fastighetsbolaget Corem Property Group AB byggt en en ny lagerbyggnad med högt ställda miljökrav i Järfälla.

Projektet Veddesta 2:79 omfattade nybyggnation av en lagerlokal i tre plan om 16 900 kvm. Genom en utformning som möjliggör att bygga lagret i flera våningar, skapades ett effektivt utnyttjande av mark i ett citynära läge. Fastigheten har även en utpräglad miljöprofil som motsvarar de krav och behov som kommande hyresgäst har på en modern logistikbyggnad.

Veddesta 2:79 har ett mycket bra läge för logistikverksamhet med närhet till såväl centrala Stockholm som till de strategiska trafiklederna E18 och den kommande E4 Förbifart Stockholm. Byggnaden blev klar under våren 2021, då transportföretaget MTAB Sverige AB flyttade in med sin verksamhet.

Veddesta vann utmärkelsen Årets Logistiketablering 2021

Artikel om projektet från Dagens Logistik