Kv Gjutmästaren 6, Stockholm

MVB har genomfört ombyggnad och hyresgästanpassning av fastigheten Gjutmästaren 6 i Bromma, tidigare Pripps bryggeriet.

Entreprenaden omfattar 6 300 kvm ombyggnad till moderna kontorslokaler, 10 600 kvm ombyggnad till lagerlokal, garage och fordonsförråd samt mindre markarbeten.

Fastigheten Gjutmästaren 6-9, f.d. Pripps bryggeriet, är S:t Erik Markutvecklings enskilt största fastighet och förvärvades från Carlsberg Sverige AB i slutet av 2004. Sedan dess har fastigheten successivt utvecklats till en handels- och logistigfastighet. Fastigheten inhyser Stockholms Vattens verksamhet.