Bengt Dahlgren, Göteborg

MVB fick uppdraget att bygga ett av Sveriges mest energisnåla kontor till Bengt Dahlgren AB i Mölndal. Resultatet blev en fastighet som är såväl klimatsmart, energieffektiv och har ett behagligt inomhusklimat.

EU:s krav på en GreenBuilding är att byggnaden har minst 25% lägre energianvändning än gällande norm. Något som det nya Bengt Dahlgren-huset vid Krokslätts Fabriker i Mölndal understiger med god marginal. Fastigheten skiljer sig från andra byggnader på många sätt men kanske framförallt genom fasadens låga U-värde. Trots att fasaden består av 60% glas har den ett genomsnittligt U-värde på 0,4 W/kvm K medan själva glasrutorna ligger mellan 0,5 och 0,7. Något som varit möjligt att åstadkomma tack vare en 3-glaskonstruktion med argonfyllning. Den speciella solavskärmningen på fasadens utsida är även den en unik konstruktion där vinkeln på lamellerna styrs av årstid och väderlek. Att kombinera de enorma glasfaserna med våra höga krav på energieffektivitet har varit projektets största utmaning men också gett oss ett energieffektivt glashus som ligger i framkant när det gäller modernt kontorsbyggandet.