Eden, Malmö

MVB har i samverkan med Kungsleden uppfört ett nytt kontorshus, Eden, i stadsdelen Hyllie i Malmö.

Entreprenaden omfattade nybyggnation av ett kontorshus på ca 8 000 kvm. Huset är Kungsledens första nyproduktion samt första gången som företaget tillämpar sitt eget koncept Symbiotic Building.

Symbiotic Building kan implementeras i både nybyggda och befintliga hus och innebär att aspekter inom fyra områden ska uppfyllas:

  • Hälsa – byggnaden ska vara bra för människors välmående och främja kreativitet, effektivitet och prestation.
  • Service – byggnaden ska ha en community-känsla och erbjuda service som underlättar livet, så som paketleveranser, catering, mötesrum med mera.
  • Intelligent och smart teknik – byggnaden ska erbjuda innovativa lösningar så som digitala verktyg för intern kommunikation, sensorer som visar lediga ytor, temperaturindikatorer, växter som renar luften, teknik som uppmuntrar till rörelse, ytor för att testa ny teknik med mera.
  • Naturnära – naturen ska vara nära även inomhus, främst i de gemensamma zonerna. Även ljud, ljus, dofter och material ska imitera naturen.

Eden färdigställdes under kvartal fyra 2021. Byggnaden kommer att certifieras både enligt LEED (minst guldnivå) och The Well Building Standard.

Se Kungsledens film och Symbiotic Building

Visionsbilder från White arkitekter.