Frösundavik, Stockholm

Under sommaren 2013 erhöll MVB uppdraget att på totalentreprenad bygga om och hyresgästanpassa 20 000 kvm åt KLP Eiendom AS.

Projektet initierades av att SAS som under några år varit etablerade vid Arlanda skulle flytta tillbaka till sitt ”nygamla” huvudkontor vid Frösunda Strand. Vid samma tidpunkt tecknade även Schneider Electric avtal om att konvertera 5 000 kvm av kontorsytorna för sitt nya huvudkontor i Sverige.

Ombyggnationen som utfördes på ett halvår omfattade både nya ytskikt och installationer. Installationerna integrerades med befintliga system, vilka uppgraderades till modern standard. Nya kylbafflar, ventilationsaggregat och radiatorer monterades. Ombyggnationen innebar en effektivisering av kontorsytorna med ca 30%. Dessutom kommer de nya lösningarna och systemen att bidra till att fastighetens klimat- och energianvändning kan kontrolleras på bästa sätt. Projektet innebar stora utmaningar planeringsmässigt och logistiskt. I genomsnitt levererades material för ca 1 000 kvm produktion varje vecka.

Projektet färdigställdes under våren 2014.