Huvudbyggnad CTN, Norvik Hamn, Nynäshamn

På uppdrag av Stockholms Hamn AB har MVB byggt den centrala huvudbyggnaden i nya Stockholm Norvik Hamn utanför Nynäshamn.

Projektet omfattade nybyggnation av en fastighet som rymmer lokaler för gemensamma funktioner för de som är verksamma i hamnen såsom kontor, mötesrum, matsal och omklädningsrum. Den fem våningar höga byggnaden är på ca 2 000 kvm och var klar under hösten 2019.

Stockholm och Mälardalsregionen är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Det ställer krav på en väl fungerande infrastruktur där sjöfarten är en viktig del, inte minst för att godstransporter via vatten är en effektiv och hållbar transportlösning. Med etableringen av nya Stockholm Norvik Hamn tryggas varuförsörjningen till regionen.

Hamnen omfattar cirka 44 hektar och ha kapacitet att hantera cirka 500 000 containers per år. Hamnen kommer att uppfylla de krav på vattendjup, kajlängd, terminalyta med mera som dagens moderna fartyg har. Hamnen består av  två större hamndelar – en containerterminal som öppnade i maj 2020 och en terminal för rullande gods som öppnade under hösten 2020.

Stockholm Norvik Hamn vann priset Årets Bygge 2021. Läs mer här

Se filmen om Stockholm Norvik Hamn här

Bilder från Stockholms Hamn AB