Kontor ICA e-handelslager, Brunna

MVB har av ICA fått i uppdrag att bygga en ny kontorsfastighet för drift av e-handel i Brunna. Fastigheten kommer att rymma kontor, storkök och teknikrum med tillhörande personalytor som matsal, terrass, omklädningsrum och gym. Från kontoret drivs ett fullt automatiserat e-handelslager. Hållbarhet och miljö är ledord i projektet och byggnaden byggs i KL-trä och certifieras enligt Breeam Excellent.

Korslimmat trä (KL-trä) är träskivor uppbyggda av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lamelleller. Dessa läggs korsvis i skikt vilket ger en massiv KL-träskiva. Korslimmat trä ger ett starkt och styvt byggelement med hög formstabilitet samtidigt som det är brandmotståndigt och förhållandevis lätt. KL-trä har även stora miljöfördelar eftersom trä är ett förnybart material.

Hela projektet omfattar totalt 32 000 kvm där MVB:s del är på 5 300 kvm. Verksamheten beräknas vara i drift till sommaren 2021.