Kontoret 1 Vårvik, Trollhättan

I Trollhättan pågår utvecklingen av den nya stadsdelen Vårvik. MVB har fått i uppdrag att genomföra renovering av en av de äldre fastigheterna i området, som är av stort kulturhistoriskt värde för staden.

Trollhättan är en stad som präglas av sitt industrihistoriska arv. Som ett led i att ta till vara på historian och samtidigt bygga för framtiden, utvecklas en ny vattennära stadsdel på området Stridsberg, som under första halvan av 1900-talet huserade stora industriverksamheter.

MVB har fått uppdraget att renovera fastigheten Kontoret 1 som byggdes år 1910 och som ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Projektet omfattar bland annat renovering av fasaden med ny puts, nya fogar och byte av skadade tegelstenar. En ny sockel av bohusgranit kommer att monteras och samtliga fönster renoveras. Invändigt byggs ett nytt fläktrum, en ny hiss ska installeras, rumsbildningen förändras och fastigheten får nya ytskikt och installationer. Hela projektet kommer att drivas med stor hänsyn till antikvariska krav och i nära samarbete med antikvarie, vilket MVB har gedigen erfarenhet av.

Renoveringsarbetet beräknas vara klart i maj 2025.