Kranen 3, Malmö

MVB har på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter renoverat Gängtappen, Kranen 3, f.d. Kockums huvudkontor. Fastigheten är en av Malmös mest kända hus med industrihistoria från 50-talet.

Projektet omfattade en total ombyggnad av samtliga våningsplan inklusive el, ventilation etc samt helt ny fasad, nya fönster och nytt tak. Kranen 3, som i folkmun kallas Gängtappen, är ett välkänt landmärke i Malmös stadsbild med sina 15 våningar och stilrena arkitektur. Fastigheten byggdes som huvudkontor till Kockums och var vid inflyttning 1958 Sveriges högsta kontorshus med 15 000 kvm kontorsyta. Huset är ritat av arkitekten Paul Hedqvist som även ritat Skatteskrapan och Dagens Nyheters hus i Stockholm. 2009 köpte Wihlborgs fastigheten av Kockums.

Gängtappen har en lång industri- och Malmöhistoria i väggarna och även om fastigheten nu har moderniserats och lokalerna gjorts mer ändamålsenliga, har Wihlborgs varit måna om att behålla känslan av den anrika byggnaden. Så mycket som möjligt har återskapats till originalutseendet som t.ex. entrén och fasaden. Många detaljer inne i huset har dessutom bevarats och lyfts fram. Fastigheten är certifierad enligt Miljöklass Silver.

Gängtappen stod inflyttningsklar juli 2016.