Kustbevakningen, Malmö

MVB har byggt nytt kontor till Kustbevakningen i Malmö.

MVB har på uppdrag av Copenhagen Malmö Port byggt nytt kontor åt Kustbevakningen i Malmö. Projektet avsåg nybyggnad i ett plan med fläktrum på plan 2 i ena änden av befintligt magasin. Det nya kontoret som invigdes hösten 2016 har ytterväggar, bärande innerväggar och bjälklag i trästomme. Fasadmaterial är plåtkassetter.