Kv Gångaren Hus A, Stockholm

MVB har på uppdrag av Areim Fastigheter  totalrenoverat och hyresgästanpassat LindhagensPorten i Stockholm.

Projektet omfattade om- och nybyggnad av fastigheten Kv Gångaren 10, Hus A, Lindhagensgatan 74, Stockholm. Fastigheten som kallas LindhagensPorten har förvandlats till ett modernt kontorshus där de ursprungliga kvaliteterna bevarats och förädlats. Den förut befintliga fastigheten, har till viss del rivits, såsom fasader, fönster, betongarbeten och ett nytt plan för teknik har tillskapats.

Projektet påbörjades hösten 2015 och färdigställdes senhösten 2016.

Lindhagensgatan har tack vare stark nybyggnation och upprustning av befintlig bebyggelse blivit något av Kungsholmens paradgata – vilket avspeglas i att ett flertal framgångsrika företag valt att förlägga sina huvudkontor hit. Områdets popularitet hänger samma med den goda tillgängligheten och närheten till allmänna kommunikationer.
Källa: Areim Fastigheter AB