Kv Jakob Mindre, Stockholm

MVB har på uppdrag av Axfast renoverat och kontorsanpassat en sekelskiftesfastighet vid Kungsträdgården i Stockholm.

Projektet var en samverkansentreprenad och omfattade renovering och kontorsanpassning av fastighet med fem våningsplan och takvåning.

Kv. Jakob Mindre vid Jakobs Torg i centrala Stockholm uppfördes som bostadshus 1894 på uppdrag av Rudolf Wall, grundare av Dagens Nyheter. Sedan dess har fastigheten genomgått flera om- och tillbyggnader både interiört och exteriört. Redan 1926 byggdes huset på med en våning och förvandlades från bostadshus till kommersiellt ändamål med kontor och affärsytor. Under slutet av 70-talet genomfördes ännu en omfattande ombyggnad interiört.

2018 förvärvade Axfast AB fastigheten av AMF Fastigheter. I samarbete med MVB har fastigheten nu genomgått en varsam ombyggnad för att anpassas till dagens krav för kontorslokaler. Den 125-åriga fastigheten är grönklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att den anses särskilt värdefull ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Renoveringen har därför krävt stor omsorg där fasaden, fönster och det påkostade och värdefullt dekorerade trapphuset med ytskikt från byggnadstiden bevarats.

Renoveringen av Kv Jakob Mindre slutfördes 2020. Kv. Jakob Mindre var en av sex finalister för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021.
Se filmen om projektet.