Kv Jakob Mindre, Stockholm

Axfast har gett MVB i uppdrag att renovera och kontorsanpassa en sekelskiftesfastighet vid Kungsträdgården i Stockholm.

Projektet, Kv. Jakob Mindre, är en samverkansentreprenad och omfattar renovering och kontorsanpassning av fastighet med fem våningsplan och takvåning.

Kv. Jakob Mindre vid Jakobs Torg i centrala Stockholm uppfördes som bostadshus 1894 på uppdrag av Rudolf Wall, grundare av Dagens Nyheter. Sedan dess har fastigheten genomgått flera om- och tillbyggnader både interiört och exteriört. Redan 1926 byggdes huset på med en våning och förvandlades från bostadshus till kommersiellt ändamål med kontor och affärsytor. Under slutet av 70-talet genomfördes ännu en omfattande ombyggnad interiört.

2018 förvärvade Axfast AB fastigheten av AMF Fastigheter. Nu skapas en modern kontorsfastighet i samarbete med MVB. Den 125-åriga fastigheten är grönklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att den anses särskilt värdefull ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Renoveringen kräver därför stor omsorg där fasaden, fönster och det påkostade och värdefullt dekorerade trapphuset med ytskikt från byggnadstiden bevaras.

Renoveringen av Kv. Jakob Mindre beräknas vara klart andra kvartalet 2020.