Kv Priorn 5, Malmö

På uppdrag av Vasakronan har MVB uppfört en ny kontorsfastighet i centrala Malmö. Fastigheten är byggd enligt högsta miljöklass, certifiering LEED Platina.

Kv. Priorn ligger i ett av Malmös mest centrala områden med närhet till Pildammsparken, Triangeln, Malmö Opera och citytunnelns tågstation. Här har MVB byggt en fastighet om 7 våningar med 12 000 kvm kontorsyta och ett bottenplan med 1 000 kvm butiksyta. Förutom kontor inhyser Priorn en minnesklinik och med en för Sverige unik Sinnenas Trädgård på takterrassen. Minneskliniken i regi under Region Skåne bedriver forskning och behandling av minnessjukdomar, till exempel alzheimers.

Priorn vann Malmö stads miljöbyggpris Gröna Lansen 2021. Läs mer här.

Notera att Kv Priorn 5 har bytt namn och heter nu Abbedissan 2.

Energieffektivt och miljösmart

Huset är byggt med den högsta miljöklassen och certifieras enligt LEED Platina. När certifieringsanalysen blev klar fick Priorn betyg 92 poäng. Det är det fjärde högsta LEED-betyget och den näst högsta LEED CS-certifieringen hittills i Sverige.

Priorn har genomgående medvetna miljöval med bland annat fasad av delvis trä och natursten. Husets 30-tal olika typer av fönster är anpassade efter väderstreck och läge för att maximera ljusinsläppet utan att det blir för varmt i lokalerna när solen lyser som starkast, men även valda för att ta hänsyn till krav på ljudnivå, brand och inbrottsrisk. Fastigheten har en 1009 kvm stor solcellsanläggning på taket, en geoanläggning med 26 borrhål, vardera 350 meter djupa samt närvarostyrda belysnings- och ventilationssystem. I källaren finns stor cykelparkering och möjlighet att ladda elbilar. Husets beräknade energianvändning kommer ligga under de krav på 40 kWh/m2/år som Vasakronan ställde vi starten och Boverkets krav på 45 kWh/m2/år.

Vad är LEED?

LEED är ett globalt certifieringssystem utvecklat och administrerat av US Green Building Council. Systemet lanserades 1998 och syftar till att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll i en byggnad, stadsområden eller hela städer.

LEED- certifieringen har sju prioriterade mål:

  • Minska globala klimatförändringar
  • Förbättra individens hälsa och välbefinnande
  • Skydda och återställa vattenresurser
  • Skydda, förbättra och återställa biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Främja hållbara och regenerativa materialresurser
  • Etablera en hållbar ekonomi
  • Öka gemensam livskvalitet

Poäng i LEED utgår enligt de sju prioriterade målen. De flesta poängen tilldelas till minskning av klimatförändringar genom energieffektivisering, köpt energi, kommunikation och underhåll av köldmedier. LEED-systemet organiseras i kategorier som bland annat handlar om energi och vattenförbrukning, innemiljö, material och avfallshantering. Ytterligare poäng kan uppnås för innovationsstrategier samt regionala prioriteringar.

Certifieringen delas ut på fyra nivåer; Certified, Silver, Gold och Platina.

Sinnenas trädgård

En av hyresgästerna är Region Skånes Minnesklinik som bedriver forskning och behandling av minnessjukdomar, till exempel alzheimer. De är i behandlingen av dessa sjukdomar som husets unika takträdgård, Sinnenas trädgård, används. Patienten får här möjlighet att se, röra och dofta på växter vilket forskningen visar kan trigga i gång olika minnen. Trädgården, med över 3 000 vattensnåla växter, är skapad av ett forskarteam från SLU i Alnarp i samarbete med läkare och psykologer från Minneskliniken samt White arkitekter.

De första hyresgästerna flyttade in årsskiftet 2019/2020. Hyresgästanpassningar kommer ske under hela 2021.