Kv Sandhagen 7, Stockholm

MVB fick uppdraget av Svenska Hus att bygga om och till en industribyggnad till ett modernt kontorshus.

Kv Sandhagen är en f.d industribyggnad inom slakthusområdet i Stockholm intill Globen och Tele2 Arena. Fastigheten byggdes under 60-talet och har nu renoverats i form av om- och tillbyggnad som funktionsentreprenad av MVB.

Slakthusområdet som helhet står inför en stor och spännande omvandling under de närmaste åren, med nybyggnationer och stadsmässig omgestaltning. Kv Sandhagen är ett av de hus som kommer att stå kvar och minna om områdets unika historia. Byggnaden har huserat både kafferosteri och kycklingfabrik innan den successivt omvandlats till kontor.

Huset består av betongstomme med fasad av tegel om totalt ca 2 900 kvm är nu ombyggt till ett modernt kontorshus med ny undercentral för fjärrkyla och fjärrvärme, liksom nytt ventilationssystem med energiåtervinning från både kyl- och värmeinstallationerna.

Översta planet är ett modernt kontor med kyl-och värme-bafflar som styrs i sekvens med radiatorer för optimal komfort och energi optimering. Samtliga bafflar har individuell ”intelligent” styrning och rummen är utrustade med närvarostyrd belysning inklusive Dalistyrning. Detta innebär att belysningen går ner till 20% respektive släcks då rummen inte nyttjas, eller solinstrålningen är så ljus att belysning är överflödig. Våningsplanet om ca 1000 kvm har enhetlig takhöjd om 2,8 m och korridorväggarna är i glas liksom skjutdörrarna, för att ta tillvara dagsljus och känslan av en öppen och luftig planlösning.

Inredningsdesignen är i övrigt utförd i högkvalitativa material och ljusa kulörer som t.ex. dörrar och snickerier i ask, heltäckningsmattor och terrassoplattor på golv samt kulörmatchande lätta draperier i vissa rum.

MVB har strävat efter att skapa ett profilkontor med genomtänkt planlösning i god design, senaste teknik, med energieffektiva system och ytor med öppenhet genom hela våningsplanet. Tekniskt har även arbete med ljud- och lufttätande med flera åtgärder utförts för att uppnå dagens förväntningar på en modern byggnad, inom ramen för vad huset ”tillåter”.

Fläktaggregatet, som står på ett tilläggsisolerat tak, försörjer huset med tempererad luft i alla våningsplan inklusive den utbyggnad med glasad fasad som byggs till på före detta lastkajen mot Charkmästargatan i markplan. Ventilationsaggregatet har såväl energiåtervinning som digital högteknologisk styrning och drift.

Huset har numera en ny undercentral med såväl fjärrkyla som fjärrvärme. Från undercentralen går matningarna i schakt till alla våningar liksom till aggregatet på taket. Rör och stambyte utförs självfallet i samband med övriga arbeten i huset.

Tillträdesvägar, hiss och trapphus har renoverats och tillträdesoptimerats för att uppfylla dagens krav.

Fasaden har renoverats och återställts till ursprungligt skick med nya fönsterbleck och lister vid fönster, liksom entrépartier som bytts ut, dock med tre nya glasade lodräta band ovan utbyggnaden mot Charkmästargatan. Markytorna och gården har renoverats och moderniserats i samband med övriga arbeten. Källarplanet har byggts om och renoverats med garage och övriga uthyrda lokaler.