Kv Transporten 2, Stockholm

MVB har på uppdrag av Hemfosa Fastigheter verksamhetsanpassat Polisens lokaler i Sollentuna, norr om Stockholm.

Polisen i Stockholm har i samband med en större omorganisation haft behov av en omdisponering av sina kontorslokaler. Detta medförde att fastigheten i Sollentuna byggdes om för att fungera som en av Stockholms tre basstationer, Basstation Nord. Övriga basstationer är Flemingsberg för Söder och Kungsholmen för City.

Uppdraget omfattade nya rumsindelningar och ytskikt samt nya installationer vilka integrerades med delar av de befintliga systemen. Även en ny tillbyggnad för passexpedition och reception byggdes på innegården. MVB ansvarade i egenskap av totalentreprenör för både projektering och produktion. Entreprenaden utfördes etappvis med kvarvarande hyresgäster och full verksamhet under hela entreprenadtiden.

Entreprenaden startade under hösten 2014 och blev klar hösten 2016.