Landstinget 2, Lund

MVB har renoverat Landstinget 2 i centrala Lund, en fastighet från sent 50-tal som fått en rejäl uppfräschning av såväl utsida som insida.

Fastigheten byggdes 1956 och köptes 2013 av Wihlborgs. Entreprenaden, som var delad, omfattade en totalrenovering av ca 4 000 kvm fördelat på källare, fyra våningsplan och ett takplan. Dessutom ingick ansvar för arbetsmiljö och samordning på arbetsplatsen. Renoveringen var så omfattande att endast stomme och fasad var kvar som original. Fasaden har dock genomgått en omfattande uppfräschning där vissa 50-talsdetaljer i mosaik har bevarats för att huset ska ha kvar sin karaktär. I övrigt har huset anpassats till de nya hyresgästerna och till dagens miljökrav på t.ex. ventilation.

Projektet var mycket tidspressat och under en tremånadersperiod arbetade hela 85-90 personer samtidigt i huset. Strävan efter samma mål, ett väl planerat projekt och ett föredömligt samarbete med inblandade underentreprenörer bidrog till att projektet färdigställdes enligt tidsplan.

Fastigheten är klassad Miljöbyggnad Silver och slutbesiktningen ägde rum 16 december.